အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား FarmVille 2: Country Escape

FarmVille 2: Country Escape အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား

ဘာသာစကား
FarmVille 2: Country Escape အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!


FarmVille 2: Country Escape ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား

FarmVille 2: Country Escape ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ား

tic tac toe အိုင္ကြန္
Tic Tac Toe
937.61kB
candy crush saga အိုင္ကြန္
Candy Crush Saga
101.55MB
my talking tom 2 အိုင္ကြန္
My Talking Tom 2
104.56MB
fruit cut 3d အိုင္ကြန္
Fruit Cut 3D
4.87MB
pou အိုင္ကြန္
Pou
25.69MB