အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား FarmVille 2: Country Escape

FarmVille 2: Country Escape အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား

ဘာသာစကား
FarmVille 2: Country Escape အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ေနာက္သို႕


FarmVille 2: Country Escape ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား

FarmVille 2: Country Escape ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ား

my talking tom အိုင္ကြန္
My Talking Tom
128.64MB
tic tac toe အိုင္ကြန္
Tic Tac Toe
937.61kB
hay day အိုင္ကြန္
Hay Day
133.39MB